Doğa İnşaat    Hakkımızda
Hakkımızda

Doğa Taahhüt  İnşaat Turizm Ticaret A.Ş.

Doğulu Holding A.Ş. bünyesinde faaliyette bulunan Doğa Taahhüt İnşaat Turizm Ticaret A.Ş. inşaat-taahhüt sektöründe uzun yıllara dayalı köklü geçmişe dayanan bir tarihe sahiptir. 1961 yılında temelleri atılan şirketimiz gelişim ve büyüme sürecinde her türlü altyapı ve üstyapı inşaat işlerinde uzmanlaşmıştır. İnşaat-taahhüt sektörünün iddialı projelerinde gereklilik arz eden inşaat-taahhüt tecrübesi yetkinlik ve teknik bilgi birikimi tarihsel süreç içerisinde; kaliteli işgücüne, teknolojiye ve kurumsal çalışmalara yapılan yatırımlarla oluşturulmuştur.

Doğulu Holding bünyesindeki faaliyet alanlarındaki şirketlerin kurucusu Doğa Taahhüt İnşaat Turizm Ticaret A.Ş. olmuştur. Ulaşmış olunan saygın başarıların ardında; iş disiplini, zamanlama, doğru kaynak kullanımı, stratejik planlama, etkin yönetim anlayışı ve hizmet memnuniyeti yatmaktadır.

“Türkiye Müteahhitler Birliği” üyesi olan şirketimiz Doğa İnşaat; Yol, otoyol, köprü, baraj, dekapaj, atık su deşarj  işleri, kanalizasyon, pis su, temiz su, gölet, isale ve terfi hatları, üniversite altyapı inşaat işleri, petrol ve kimyasal endüstriyel borulama işleri, doğalgaz iletim ve dağıtım hatları, hidroelektrik ve termik santraller, tünel, enerji nakil hatları, enjeksiyon ve kazık işleri, zemin sondaj, gibi altyapı inşaat işleri ile bireysel ve toplu konut, turizm tesisleri, otel, iş merkezi, fabrika ve endüstriyel tesis gibi üstyapı inşaat işleri gerçekleştirmiştir. Şirketimiz; İnşaat-taahhüt sektöründe ağırlıklı olarak kamuya hizmet vermiş, devlet projelerinde yer alma ciddiyet ve tecrübesine sahip bir yapıdadır.

Yurtiçi ve yurtdışı inşaat-taahhüt hizmetlerini her dönem bir üst aşamaya taşıyarak geliştirmeyi hedefleyen Doğa Taahhüt İnşaat Turizm Ticaret A.Ş. yüksek finans gücü ve saygın işlere atmış olduğu imza ile uluslararası inşaat-taahhüt sektöründe en üst sıralarda yer alarak, daha büyük hedeflere ulaşmayı planlamaktadır. Bu kapsamda yurtdışında faaliyette bulunan ve dünyada saygınlığı kabul görmüş önemli inşaat-taahhüt firmaları ile işbirliğini geliştirerek sürdürmektedir. Doğa İnşaat gücünü; üstlenmiş olduğu işleri zamanında ve üstün kaliteyle tamamlama prensibinden almaktadır. Bundan sonraki hedeflerini de aynı prensiple gerçekleştirmeye devam edecektir.

Saygın ve büyük hacimli altyapı ve üstyapı inşaat işleri; insana ve çevreye saygı ilkesi ile dünya ölçeğinde sürekli gelişen teknolojilerin takibi, yeni tekniklerin geliştirilmesi ve uygulanması yaklaşımıyla sürdürülmektedir.

Prensiplerimiz:

  • İş disiplini
  • Sorumluluk
  • Dürüstlük
  • Taahhütlerin zamanında gerçekleştirilmesi
  • Dünya standartlarında kaliteli imalat
  • İnsana ve çevreye saygı
  • En üst seviyede hizmet memnuniyeti

Hedefimiz:

Ulusal ve uluslar arası inşaat-taahhüt sektöründe her zaman üst sıralarda yer alarak, başarılarının ve saygınlığının sürekliliğini sağlamak.

Yönetim Mesajı

Gelişen ve sürekli yenilikler ortaya çıkaran, risk ve getirileriyle sürekli ve dikkatli takip gerektiren uluslararası piyasalarda; faaliyet alanlarımızın temelini oluşturan inşaat-taahhüt sektöründe, her dönem Türk inşaat-taahhüt sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olmayı hedefleyen ve sürekli yeni yatırımlar yapan şirketimiz, köklü geçmişinden aldığı güçle geleceğe kararlı adımlarla yürümeye devam etmektedir.

Doğa İnşaat geleneğinden aldığı bu gücü; bilgi, teknoloji, Ar-Ge ve nitelikli insan gücüne yatırımlarla birleştirerek, geleceğe attığı kararlı adımlarını sürekli canlı tutmaktadır.

Türk inşaat-taahhüt sektörünün her dönem ülke ekonomisinde yaratmış olduğu yüksek katma değer ve istihdam potansiyeli bizlere büyük gurur yaşatmaktadır. Ülkemize uzun yıllar boyunca bu gururu yaşatan müteahhitlik sektörünün köklü firmalarından biri olmak ve bu başarılara bir nebze bile olsa katkı yapabilmiş olmak bizleri ayrıca gururlandırmaktadır.

Geleceğin Türkiye’sinde de hiç şüphesiz ekonomik ve sosyal etkileri açısından başat sektörlerden biri olmaya devam edecek olan inşaat-taahhüt sektöründe, aynı kararlılıkla, geleneğimizi oluşturan prensiplerimizle birlikte faaliyet göstermeye devam edecek olan şirketimiz, evrensel ölçekte yetişmiş ülkemizin nitelikli insanlarıyla birlikte, gücüne güç katacak ve ülke ekonomisine hizmet etmeye devam edecektir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Hasan Doğulu
 
Her hakkı saklıdır © Doğa Residence • Ataç Sokak No: 11 06410 Kızılay ANKARA • TEL: + 90 312 435 83 33 (pbx) • Fax: + 90 312 431 20 60 • info@dogaresidence.com
Instagram Verinetwork & EOzcelik