°C + 90 312 435 83 33

Ankara’nın “YEŞİL YILDIZLI” İlk Oteli 

Yeşil Yıldızlı Otel, Bakanlığın öngördüğü süreç, enerji, su, çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını, enerji verimliliğinin arttırılmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesini, konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlanmalarını ve gerçekleştirilmelerini, tesisin çevreye uyumunu, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikleri, ekolojik mimariyi, çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirmeyi, eğitim sağlanmasını ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını kapsamaktadır.

Doğa dostu Doğa Residence  Çevre kirliliğini önlemek ve doğal kaynakları korumak için çöpleri Ayrıştırmakta, su ve enerji tasarrufu yaparak doğa etiketli temizlik maddeleri kullanmaktadır.